Hållbara beslut.
Avkastningen av en systeminvestering sträcker sig över många år, vilket ställer höga krav på hållbarheten i beslutsprocessen. Det kräver att man som organisation bland annat funderar på följande frågeställningar: Hur skall kompetensförsörjningen kring systemet hanteras? Hur förankras systemet som en del av företagsledningens strategi? När och varför skall man uppgradera? Hur mycket skall man tillåta sig att ändra i standardsystemet och vad innebär de besluten över tid?
Kontakta oss om du har behov av att diskutera strategifrågor som hur man bäst rullar ut ett koncerngemensamt ERP-system eller hur en förvaltningsorganisation etableras på bästa sätt.