Ocab är ett rikstäckande sanerings- och avfuktningsföretag som finns på ett 50-tal orter över hela landet. Deras kunder finns i hela landet inom försäkringsbolag, fastighetsbolag, FM-bolag, industri, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Ocab räddar ekonomiska värden och tid, vid skador orsakade av framförallt brand och vatten och erbjuder tjänster vid utredningar, underhåll och sanering av fastigheter och industri.

 

Under våren 2019 implementerade Ocab IFS Applications som sitt nya koncerngemensamma affärssystem. Projektet var omfattande och man vände sig till Levilo för att få stöd och resurser under projektet tills samtliga dotterbolag inom Ocab var implementerade.

 

Efter go-live har Levilo fått fortsatt förtroende att vidareutveckla och förbättra ekonomi- och serviceprocesser där IFS Applications används.

 

– Levilo har varit till stor nytta både under vår implementering och i vår fortsatta drift. Jag själv har samarbetat nära med Levilo, särskilt inom den vidareutveckling som vi tillsammans har gjort i servicemodulen, säger Henrik Olsson, CIO Ocab

 

Inom ekonomi har Levilo hjälpt Ocab med koncernkonsolidering och varit ett stöd vid utveckling av samordnade redovisningsprinciper mellan bolagen. Levilo har även förbättrat och effektiviserat momsrapporteringen, förenklat fakturahanteringen för arbetsledarna, utvecklat dokumenthanteringen för att effektivisera serviceprocessen och hanteringen av externa rapporter där.

 

– Ekonomiavdelningen har haft stor hjälp både med utbildningar och hjälp, främst med koncernkonsolideringen, men även vår HR har haft stor nytta av Levilo, som hjälpt till med konfigurationer och Lobbies för att visualisera flödet inom attest och godkännande, fortsätter Henrik Olsson, CIO Ocab.

 

Söker ni efter en IFS-partner för att dra nytta av alla fördelar med IFS Applications? Kontakta Ulf Johansson för att boka ett första möte, +46 70 348 93 13 alt [email protected].