Rätt hjälpmedel ger bättre kvalitet på hållbarhetsarbetet i ditt företag. Med IFS Eco-footprint och IFS EOI kan du ta kontroll över dina end-to-end processer och samtidigt få tillgång till ovärdelig information i realtid om hela försörjningskedjan.

Ett hållbart arbetssätt blir en allt viktigare framgångsfaktor för företag. I takt med striktare miljökrav, ökande medvetenhet hos konsumenter och hårdare redovisningskrav är det hög tid att fokusera på hur ditt företag integrerar hållbarhet i ert arbetssätt. Det kan i vissa fall vara en rejäl utmaning att genomlysa hela sin försörjningskedja, men transparens och öppenhet är enda vägen framåt och idag finns också bra hjälpmedel för att ta kontroll över sina processer.

Medvetna konsumenter

För dagens konsumenter handlar det inte längre bara om ett intresse för den användning av naturresurser och kemikalier ditt företag står för. Hela produktlivscykelns miljöpåverkan är idag intressant: från produktion, förpackning och frakt, hela vägen till destruering och återvinning. Att dina leverantörer och tillverkare har en verksamhet som uppfyller kundernas krav på hållbarhet är också avgörande för att upprätthålla och förbättra ditt varumärke. Här räknas inte bara miljöfrågor in, utan även andra viktiga frågor som arbetsrätt, arbetsmiljö och antikorruption. Konsekvenserna av att inte ta kontroll över den här delen av försörjningskedjan kan bli ödesdigra. Det du inte kontrollerar, spårar, mäter och följer upp, utgör en markant riskfaktor för ditt företags framtid.

Striktare krav

I takt med att företags miljöpåverkan blir allt mer påtaglig ökar restriktionerna för hur ni som företag får arbeta. Idag krävs det att den som levererar tjänster eller varor till konsumenter dokumenterar sitt miljöarbete kring delar som produktions- och distributionskedjan, förpackningshantering samt elektroniskt avfall. Utöver detta så är ny lag i antågande, Hållbarhetslagen. En lag som gör hållbarhetsrapporteringen obligatorisk, där dessa frågor och även arbete kring mångfald ska redovisas.

Konkurrensfördel

Att ta kontroll över hållbarhetsfrågorna blir en konkurrensfaktor som utöver ett stärkande av varumärke, även kan bli ett kraftfullt verktyg för effektivisering och ökad lönsamhet. Tillgång till ovärderlig information, så att ditt företag kan leverera en noggrann redogörelse till de som kräver det, inklusive kunder, investerare och myndigheter på olika nivåer. Det blir också lättare och mer träffsäkert att bestämma klimatkompensationsåtgärder som inte bara gör att du kommer att kunna driva ett renare och mer hållbart företag, du kommer även att kunna påvisa och demonstrera detta.

Spåra, mät & följ upp

Vi på Levilo är specialiserade på IFS Applications och med moduler och applikationer som IFS Eco-footprint och IFS EOI kan vi hjälpa dig att du på ett mer överskådligt och träffsäkert sätt påvisa ditt företags hållbarhetspåverkan, och därav bestämma och motivera de åtgärder ni tar er an. Rätt arbetssätt ger ditt företag tillgång till ovärdelig information i realtid om hela försörjningskedjan och kommer kunna spela en väldigt viktig roll i hantering och utbyte av data, såväl internt som externt.

Finner du detta intressant och vill veta mer? Hör av dig till oss så berättar vi mer.