IFS-partnern och återförsäljaren av IFS Applications, Levilo, har tecknat ett samarbets- och supportavtal med kaffekoncernen Löfbergs. Avtalet omfattar supporttjänster och strategisk rådgivning när det gäller affärssystemet IFS Applications.

Löfbergs implementerade affärssystemet IFS Applications i den nordiska delen av koncernen i juni 2019. Under 2020 rullades systemet ut i företagets baltiska verksamhet. Löfbergs har sökt efter en samarbetspartner som kan ansvara för fortsatt vidareutveckling, support och förvaltning av affärssystemet. Efter att ha undersökt olika alternativ fastnade de för konsultföretaget Levilo, med vilka de tecknat support- och samarbetsavtal.

Levilo är i jämförelse en mindre men mycket kompetent aktör med engagemang, hjärta och vilja, säger Magnus Henrichson, Head of Group IT/CIO på Löfbergs. De är ett företag som kommer att bry sig om och ta hand om oss. De ska dels hjälpa oss med att skapa en så stabil och driftsäker plattform som möjligt, dels ska de stötta oss så att vi använder affärssystemet så effektivt som möjligt. Målet är att kunna öka produktiviteten och få en bättre marginal samt fortsatt tillväxt med nya produkter och tjänster för våra kunder.

Affären har Levilo fått i konkurrens med andra och större konkurrenter. För Löfbergs var det engagemanget som Levilo visade upp som fällde avgörandet.

– Det är väldigt roligt att lite som underdog ta hem denna affär, säger Stephan Norrman, vd för Levilo. Men jag tror att vår passion och vårt engagemang i de här frågorna kan göra skillnad när det handlar om att hjälpa vår kund att använda systemet på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi vill ju vara partners snarare än leverantör och kund. Vi vill kunna växa tillsammans med våra kunder.

Levilo som under 2020 tecknade avtal med två helt nya IFS-kunder, bland annat butikskedjan Glitter, kan därmed addera ytterligare en kund till verksamheten. Företaget har nyligen etablerat sig i Linköping och planerar att även öppna ett kontor i Göteborg.

Magnus Henrichson, CIO, Löfbergs