IFS-konsulter med team spirit

Som IFS-partner är samtliga Levilos applikationskonsulter certifierade. Våra konsulter har även verksamhetsbakgrund och erfarenhet från en rad olika branscher, och vår utbildningsplan säkerställer att vi alltid är uppdaterade med de senaste versionerna av IFS ApplicationsTM.

För maximal kundnytta, lägre risk och ökad flexibilitet arbetar vi ofta i team snarare än ensamma. Vi anser helt enkelt att detta ger oss en fördel när vi tillsammans med er som kund identifierar era behov och hittar den optimala lösningen.

I ett affärssystemprojekt finns ofta fler parter än systemleverantören. Ett lyckat projekt förutsätter att kunden, som mottagare av systemet, tar ansvar för sina leverabler till projektet. Det kan handla om data som ska migreras, specifikationer som ska godkännas eller leveranser som ska testas. Vi har kompetens och erfarenhet att vid behov ta rollen som mottagare – och vågar påstå att vi genom träffsäker bedömning av projektets risker och svaga punkter kan minimera risken för försening och budgetöverdrag.

I ett uppgraderingsprojekt ska naturligtvis kundens upparbetade kompetens kring systemet utnyttjas maximalt

Dock är affärssystemprojekt komplexa och ställer höga krav på att kunna prioritera och planera för en robust tidplan, hålla scope och hantera hastigt uppkomna ändringar i projektets förutsättningar. Vilket är exakt det Levilo kan tillföra.

Ett utrullningsprojekt, nationellt såväl som globalt, har alltid utmaningar. Allt från regulatoriska krav i olika länder till hur man skall hantera support och förvaltning, bara för att nämna några exempel.

Levilo erbjuder en aktiv förvaltning och dedikerad support, där ni möter certifierade och kunniga medarbetare vid första kontakten. Vår support är alltid insatt i er affärsmodell och systemuppsättning för att ge er en mer effektiv och kvalitativ support. Fördelarna är många. Du som kund kan fokusera på det du är bra på, din egen affär. Dessutom får du snabbt på plats en effektiv och kompetent förvaltningsorganisation som stöttar din organisation. Du slipper bekymret att hålla kompetens inom vissa specialistområden och du slipper bekymret med bemanning under semestrar. Vår servicedesk har uppdrag från flera företag, som valt en mer kostnadseffektiv väg för sin förvaltning och support av deras olika versioner av IFS ApplicationsTM.

Ladda ner produktblad
Kontakta oss så berättar vi mer.