Levilo har tecknat avtal med IFS som gör dem till huvudpartner partner inom Retail branschen i Norden och Baltikum. Levilo blir IFS strategiska Retail partner och kommer att leverera och vidareutveckla den lösning som IFS idag erbjuder sina kunder.

Levilo och IFS har ett långt samarbete inom Retail. Med det nya avtalet tar man ytterligare steg i samarbetet och den fortsatta satsningen på att leverera den bäst anpassade helhetslösningen med både systemfunktioner och support för sina kunder. Inte minst för att kunna säkerställa att bemöta sina kunders ökade behov av innovativa lösningar på en snabbt föränderlig marknad.

-IFS är väldigt nöjda med att nu kunna erbjuda den nordiska och baltiska marknaden en strategisk partner med fullt fokus på och kompetens inom Retail, och som samtidigt har en lokal närvaro i Norden. Det här möjliggör en större satsning och breddar vårt gemensamma erbjudande till marknaden. Vi kommer kunna erbjuda en än mer innovativ lösning och optimering speciellt inriktad på våra kunders differentiering inom sin bransch. Vilket i sin tur möjliggör för våra kunder att vara i framkant på sin marknad, säger Morten Søger – Channel Partner Director – Nordic & Baltics Channel.

Levilo kan som partner jobba nära kunderna i deras dagliga utmaningar och erbjuda stöd och support för både produkter och tjänster. Som kund till Levilo får man ett heltäckande tjänsteutbud genom hela livscykeln, från implementation till utveckling, övervakning, support och förvaltning.

 

-Som lokal Retail expert och IFS partner kan vi jobba effektivt och i framkant tillsammans med våra kunder. Vi har korta ledtider och djup förståelse för kundunika lösningar. Nu får vi dessutom en möjlighet att förvalta och vidareutveckla nya innovativa Retail specifika IFS-komponenter, säger Stephan Norrman – vd på Levilo.

 

Levilos samlade kompetens och erfarenhet, ett urval av de IFS-komponenter som detaljhandeln kräver, samt tillägg av extra funktioner finns nu alltihopa förkonfigurerat i ett paket – Levilo Retail Package®.

Levilos paketering av IFS Applications Retail™ är optimerad med full funktionalitet och kort implementationstid för Retail marknaden. Med standardiserade processer och en förkonfigurerad paketering av moduler, API:er och integrationer, så är Levilo Retail Package® ett utmärkt val för den växande organisationen. Snabbt, flexibelt och mer kostnadseffektivt.

Läs mer om Levilo på www.levilo.se.

För mer information vänligen kontakta:

Ulf Johansson, +46 703 48 93 13, [email protected]

Om IFS

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök IFS.com.