Genom partnerskapet växer ett redan starkt kompetenscenter sig ännu starkare inom IFS Applications™. Med ett nära samarbete möjliggör Levilo och TimeCorner för både nya och gamla IFS-kunder att maximera användningen och kundnyttan av IFS Applications™. Samtidigt skapas en enklare och tydligare kanal för våra kunder att få tillgång till rätt kompetens i rätt tid.  

 

VD för TimeCorner, Kjell Sandberg: ”Vårt fokus har sedan starten 2005 varit att skapa effektiva HR-lösningar och då som nu oftast med IFS Applications™. Att TimeCorner bara fokuserar och är specialister på HR innebär att leveranserna tillsammans med Levilo blir heltäckande med djupa kompetenser inom olika områden. Våra kunder är och har främst varit större företag eller koncerner i Skandinavien. Genom samarbete med Levilo kommer vi nu kunna nå ut till en bredare kundkrets.”

 

VD för Levilo, Anders Carlsson: “Levilos mål är att vara ett kompetenscenter kring IFS Applications™. Vi jobbar inom flera marknader såsom Life Science, Retail och Service Management. Inom alla dessa områden är HR en grundsten och genom samarbetet mellan Levilo och TimeCorner stärker vi både verksamhets- och applikationskompetensen kring HR och kan hjälpa våra kunder att skapa effektivt användande av IFS Applications™.”

 

Om TimeCorner

TimeCorner är ett konsultföretag som kombinerar en effektiv leverans av HR-system baserade på standardprodukter, samt Application Management för att sänka löpande IT-kostnader och samtidigt ge affärsprocesser ett starkt stöd. Vi har sedan starten fokuserat på att hjälpa våra kunder att effektivisera sina HR-system. Vår största tillgång är våra idéer, vår relation till våra kunder och framförallt våra engagerade och lösningsorienterade medarbetare. Vår idé från starten var att verksamhetsmässigt såväl som tekniskt hjälpa företag att få effekt av investeringar inom HR-System. Detta gäller i högsta grad fortfarande – numera ofta i kombination med inriktning på outsourcing.

 

För mer information vänligen kontakta:

Kjell Sandberg, vd – 070-925 56 00

Webbplats: www.timecorner.se

 

Om Levilo

Levilo grundades 2006 och är en auktoriserad IFS-partner och återförsäljare av IFS Applications™. Huvudkontoret ligger i Sollentuna utanför Stockholm och vi är verksamma både nationellt och internationellt. Levilo är specialiserade inom Life Science, Retail och Service Management och erbjuder applikationskonsulter, utvecklare och projektledare för implementeringar och systemuppgraderingar. Med fokus på kundnytta, lägre risk och ökad flexibilitet, arbetar vi gärna i team snarare än ensamma. Vi är övertygade att det är just tillsammans med våra kunder vi identifierar rätt behov och att vår gemensamma insats blir den optimala lösningen.

 

För mer information vänligen kontakta:

Björn Bondeson, sälj- och marknadschef – 070-770 87 50
Anders Carlsson, vd  – 070-233 38 08
Webbplats: www.levilo.se