Efterfrågan på IFS Applications och våra tjänster fortsätter att växa stadigt och för att kunna möta den öppnar vi i höst nya kontor i Göteborg och Linköping. Våra nya kontor kompletterar kontoren i Stockholm och Luleå och är ett led i vår tillväxtplan. Vi räknar med att rekrytera en handfull nya medarbetare under hösten, så välkommen in med din ansökan eller tipsa någon du tror skulle vara intresserad.

– Vi ser en starkt ökad efterfrågan på våra tjänster kring IFS Applications. Levilo har ända sedan vi startade 2006 levererat både nationellt och internationellt med ett starkt fokus på att arbeta nära våra kunder. Våra nya kontor ger oss bättre möjligheter att erbjuda en större lokal närvaro såväl för befintliga som nya kunder, säger Stephan Norrman, vd Levilo.