Levilo har tecknat ett uppdaterat avtal som IFS Channel Partner inom marknaden för Retail- och Grossistföretag i Skandinavien.

“Med vår satsning på Levilo Retail Package® ger vi alla växande företag en snabb och kostnadseffektiv implementering av IFS Applications. Med Levilo Retail Package® möjliggör vi nu IFS Applications för en bredare målgrupp och gör IFS Applications till det självklara valet för alla. Även företag i storleken SMB tjänar på ett kompetent affärssystem att växa i. För att kunna erbjuda långsiktig trygghet finns Levilo kvar även efter projektets slut med support och förvaltning. Vår tillväxt bygger på våra kunders tillväxt, vi växer med våra kunder” – vd Anders Carlsson.

Är du intresserad att få veta hur vi tillsammans skall växa tillsammans med ett av världens bästa affärssystem? Kontakta oss!