Levilos paketering av IFS Applications™ är optimerad med full funktionalitet och kort implementationstid för grossist- och detaljhandelsföretag i storleken liten och medelstort. Utmärkande för paketeringen är att det redan från start finns färdiga processer och integrationer för exempelvis Point-of-Sales (POS), webbhandel och driftsupport.

Det senaste tillskottet i paketeringen är CrossState® från OptoSweden som nu levereras ihop med Levilo Retail Package.

CrossState®

Med över 20 år i branschen av tolkning och leverans av data har OptoSweden tagit fram en av marknadens mest flexibla lösning, CrossState®. Denna molntjänst består av många moduler vilket gör den anpassningsbar till varje kund och deras specifika behov.

Med Levilo som partner kan vi nu leverera data och ta hand om dokument- och fakturahanteringen för alla IFS Applications™ kunder på ett snabbt och enkelt sätt.
Kunden får full kontroll på sina fakturor vart som helst i världen och när som helst på dygnet.

Genom CrossState® kan vi leverera ett heltäckande affärsstöd till grossist- och detaljhandeln. Då vi i vår grundimplementation av IFS Applications™ nu även kan inkludera ett elektroniskt fakturaflöde bygger vi vidare på vår idé om att använda det stora affärssystemets alla fördelar men till låga och kontrollerade implementationskostnader.

Anders Carlsson, VD Levilo AB

Ett nära och nischat företag som Levilo är precis en sådan partner som vi letar efter för att leverera en helhetslösning som passar kunden på bästa sätt. Våra kunder kan spara upp till 80 % av kostnaderna genom att digitalisera sina dokumentflöden.

Ihop med Levilo och vår egenutvecklade molntjänst, CrossState® kan vi inte bara leverera en helhetslösning utan får full förståelse av behoven och utveckla komplexa lösningar att växa med.

Niklas Lundberg, OptoSweden AB

Kunden får det bästa av två världar och framförallt en leverantör som förstår helheten och vikten i alla steg.
En drifftsupport samt utbildning är något som båda bolagen värdera högt för att se till att kunden nyttjar sina system på ett effektivt sätt.

Integrerat, testat och klart. Full kontroll på alla funktioner med Levilo Retail Package och CrossState®. Digitalisera dig på en trygg och konkurrenskraftig väg in i framtiden.

Läs mer om Levilo Retail Package och CrossState® på www.levilo.se och www.optosweden.se.

Om OptoSweden

Vi hjälper ditt företag att effektivisera, digitalisera och automatisera manuella processer inom dokumenthantering.
OptoSweden levererar tolkningslösningar för input management och är ett ledande företag i Norden inom datafångst.

OptoSwedens lösningar finns för alla storlekar och typer av verksamheter. Med bland annat vår egenutvecklade produkt, CrossState blir vi de mest flexibla leverantörerna på marknade.

Vi skräddarsyr efter kundens behov och önskemål då vi vet att alla kunder har unika behov.

Om Levilo

Levilo hjälper företag att effektivisera sina affärsprocesser genom att utnyttja affärssystemets fulla potential. Vårt och våra konsulters huvudfokus är affärssystemet IFS Applications.

Vi är återförsäljare av IFS Applications inom detaljhandels-segmentet i Skandinavien. Andra branscher där vi har stor erfarenhet är Infrastructure, Field Service och Life Science.