Med rätt strategi, metod och hjälpmedel kan utmaningarna med omnichannel vändas till möjligheter.

 

För att driva en framgångsrik detaljhandel idag gäller det att nå konsumenterna där de är, oberoende av försäljningskanal. Just ordet kanal kan vara förvirrande ibland, enkelt förklarat så handlar det om vart man möter sin kund, i butik, online, katalog, appar m m. Detaljhandlare behöver förstå hur man lockar, ansluter och behåller sina kunder och då krävs en djup förståelse för konsumentbeteende och hur de kan strukturera verksamheten för att agera på denna insikt.

 

Lär känna din kund

Hur klarar man av att hänga med när kundernas beteende förändras i allt snabbare takt? En ständigt ökande mängd av information som är allt mer kritisk att hantera och leverera. Hur hänger den egna organisationen med i allt det nya? Har man systemstöd för de nya och ständigt föränderliga krav en äkta omnichannel kräver?

 

Tekniken som möjliggör att följa, mäta och analysera kundbeteenden har funnits en längre tid, men det blir nu allt viktigare att lära sig förstå vart man möter sina kunder och vilken upplevelse de föredrar. Digitaliseringen har varit och är fortfarande en utmaning och där finns nu en ytterligare dimension, i och med personaliseringen och kundernas alltmer individuella beteenden, att ta hänsyn till. Just personalisering är ett ämne som vi har anledning att få återkomma till i en kommande blog.

 

Sömlös kundupplevelse 

Man hör ofta begrepp som kundupplevelse och sömlös i samband med ordet omnichannel, eller omnikanal. Att man använder sig av flera försäljningskanaler är en självklarhet för de flesta idag, men det är långt ifrån att alla flerkanaliga kundupplevelser är en äkta omnichannel. Dina kunder av idag förväntar sig en identisk och sömlös upplevelse genom alla dina kanaler och plattformar. Detta är kärnan av vad som ligger i begreppet omnichannel.

 

Att produkter och tjänster ska finnas lättillgängliga  är en självklarhet för konsumenter idag. Man vill fatta välgrundade beslut när man handlar och för det så söker man efter information. Att kunna tillgängliggöra informationen på rätt ställe och i rätt, samt leverera efter de löften man ger skapar en trovärdighet och ger kunden en bra upplevelse. Detta skapar konkurrensfördelar med ökad försäljning och kundlojalitet som följd.

 

Rätt systemstöd 

Många har redan eller funderar på att investera i nya flerkanaliga plattformar och ofta tänker man då främst på ny kreativ och häftig teknik samt utrustning i front-end. Det som är det första som kunderna möts av. Problemen uppstår när det visar sig att all ny teknik, som ska skapa en bättre kundupplevelse och i slutändan öka försäljningen, saknar stöd i back-end för att uppfylla de förväntningar som kunden har. Missar man den här livsviktiga delen så kan dina ansträngningar för att skapa en framgångsrik omnichannel vara förgäves.

 

Allt handlar om att lära känna kunderna bättre. Vad efterfrågar de nu och vad har de efterfrågat tidigare? Desto större kunskap kring tidigare kundbeteenden gör att vi har bättre förutsättningar att förutspå framtiden. Just att klara av att planera och prognostisera mer träffsäkert är avgörande för att lyckas med omnichannel. Med rätt prognosverktyg möjliggör man för detaljhandlare att inte bara leverera utan även köpa in och producera så nära som den faktiska efterfrågan verkligen är. Detta skapar en kostnadseffektivitet och träffsäker leverans. För detaljhandlare med ökad tillväxt blir detta en viktig byggsten i strategin för en äkta omnichannel.

 

En äkta omnichannel ställer hårda krav på lagerplanering och påfyllnad. Lösningen behöver integreras sömlöst, vara lätt att använda med begränsat behov av träning. Man måste klara en växande volym av omsättningen och vara tillgänglig konstant.

 

Använd kunddata rätt

Ju mer du vet, ju mer du säljer du. Nyckeln är att ge kunden en sömlös upplevelse. Det möjliggör man genom att veta vad kunden förväntar sig, kundens historia, önskemål, köpmönster, vanor, och var de handlar helst. Vi ser en utveckling där konsumenterna i många fall redan ligger steget före i vad den digitala världen kan erbjuda. Framtidens kunder kommer vilja ha personliga och riktade erbjudanden som matchar sina egna intressen och behov – vid exakt rätt tillfälle. Med ett helintegrerat CRM har man det rätta verktyget för att hjälpa sin personal att leverera det kunden kräver. Ett verktyg till ökad servicekänsla, lojalitet och försäljning.

 

Volymhantering och påfyllnad

Traditionella lager- och supply chain management system brister ofta i hantering av volymer. Man ska kunna hantera inköp och påfyllning, möjliggöra att ha produkter både i distributionscentraler och butiker, exakt när de behövs. Rätt vara, på rätt plats i rätt tid – helt enkelt. För att klara av det gäller det att man har en kraftfull lösning för försäljning, varuplanering och prognos.

 

Så den grundläggande tekniken för att förverkliga en äkta omnichannel är att ha en stark systemlösning som hanterar data i realtid. Att kunna hantera allt på samma ställe gällande kunder, leverantörer, försäljning, lager, logistik och produkter är en förutsättning. Allt detta och mycket mer därtill levereras i ett kraftfullt paket, Levilo Retail Package®. Tryggt levererat av Levilo – en kompetent och långsiktig partner.

 

Kontakta oss för mer information och demo av IFS Applications™.

 

Besök levilo.se för att ladda ner mer material runt omnichannel om vad som är de underliggande trenderna, hur man bygger en framgångsrik strategi och hur man lyckas med omnichannel.