Levilo fortsätter att stärka kompetensen inom Retail-sektorn. Nu senast har företaget rekryterat lösningsarkitekten Nina Kastrup. Nina har drygt 10 års erfarenhets från IFS som lösningsarkitekt för detaljhandeln. Innan dess arbetade hon också med affärssystem men då för resebranschen, först som IT-ansvarig hos STS.

Men nu arbetar hon som sagt som lösningsarkitekt hos Levilo. Där kommer det att handla om nyimplementationer, presale och förvaltning och hjälpa kunder att hitta nya lösningar.

– När det gäller implementationer så kan det ju börja som en nyimplementation men sedan går det ofta över i förvaltning och då är jag ofta kvar för att garantera att driften följer den plan vi lagt fast.

På frågan om varför hon valde Levilo så menar hon att hon behövde en nystart.

– Jag tycker att Levilo verkar ha en spännande framtid, säger Nina. Det finns en spännande vision för framtiden som lockade mig och de besitter en stor systemkompetens, inte minst när det gäller detaljhandelslösningar.

På fritiden är Nina mycket aktiv. Utöver att vara tillsammans med familjen så tränar hon och spelar innebandy.

– Vi är också mycket ute i skog och natur. Där trivs familjen.