Levilo är esperanto och betyder ”Hävstång”. Precis som ett affärs- eller underhållssystem skall vara för er verksamhet!

Vi jobbar fortfarande inom våra tre affärsområden, ”Förvaltning, ”Retail” och ”Konsulttjänster” som implementatör av IFS Applications eller på köparens sida för att hjälpa till i IFS Applications relaterade projekt som uppgraderingar och utrullningar i nya länder eller verksamheter.

Vi gör bytet för att tydligare peka mot det vi arbetar med, Affärssystem under hela livscykeln och som en hävstång  och för vår produkt ”Levilo Retail Package” som är en paketerad lösning baserad på IFS Applications 9 och med färdig ”POS-Point of Sales” lösning och webbhandel.

Gå gärna in på vår nya webb, www.levilo.se och läs ner om oss och kontakta mig om ni har behov av stöttning i er verksamhet.

För att hålla dig uppdaterad följ oss gärna på LinkedIn

 

Med vänlig hälsning

Anders Carlsson