Service Management

Företag som levererar Service Management-tjänster spelar en mycket viktig roll för sina kunder och utgör en av de pusselbitar som krävs för att verksamheten ska kunna fungera på bästa möjliga sätt. Genom att effektivisera sin kunds verksamhet på olika sätt bidrar de till att öka marginaler och förbättra kundens leverans. Det kan handla om att hantera och optimera företagets eller organisationens befintliga tjänster utifrån ett användarperspektiv. Fokus ligger på att skapa mervärde för användarna eller kunderna och att ge bästa möjliga service och användarupplevelse.

Konkreta exempel på detta hittar du exempelvis hos Levilos kund L&T som genom att tillhandahålla hållbara och ansvarsfulla lösningar inom fastighetsteknik, hygienservice och lokalvård hjälper sina kunder att nå sina mål, samtidigt som kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet. Ett annat exempel är företaget Ocab som räddar ekonomiska värden och tid för sina kunder när skador uppstått, främst orsakade av brand och vatten. Ocab erbjuder exempelvis sina tjänster vid utredningar, underhåll och sanering av fastigheter och industri. Ocab har med hjälp av IFS Applications och Levilo kunnat effektivisera sin verksamhet.

Under våren 2019 implementerade Ocab IFS Applications som sitt nya koncerngemensamma affärssystem. Projektet var omfattande och man vände sig till Levilo för att få stöd och resurser under projektet tills samtliga dotterbolag inom Ocab var implementerade. Efter detta har Levilo fått fortsatt förtroende att vidareutveckla och förbättra ekonomi- och serviceprocesser där IFS Applications används.

IFS och Levilo har även hjälpt flera andra företag som arbetar med Service Management. Här återfinns bland annat One Nordic, Munters, Veolia och Teracom. Kontakta oss för en demo av en servicelösning i världsklass.

Kontakta oss så berättar vi mer.