Gemensam kunskap.

I ett affärssystemprojekt finns ofta fler parter än systemleverantören. Ett lyckat projekt förutsätter att kunden, som mottagare av systemet, tar ansvar för sina leverabler till projektet. Det kan handla om data som ska migreras, specifikationer som ska godkännas eller leveranser som ska testas. Vi har kompetens och erfarenhet att vid behov ta rollen som mottagare – och vågar påstå att vi genom träffsäker bedömning av projektets risker och svaga punkter kan minimera risken för försening och budgetöverdrag.

I ett uppgraderingsprojekt ska naturligtvis kundens upparbetade kompetens kring systemet utnyttjas maximalt. Dock är affärssystemprojekt komplexa och ställer höga krav på att kunna prioritera och planera för en robust tidplan, hålla scope och hantera hastigt uppkomna ändringar i projektets förutsättningar. Vilket är exakt det Levilo kan tillföra.
Ett utrullningsprojekt, nationellt såväl som globalt, har alltid utmaningar. Allt från regulatoriska krav i olika länder till hur man skall hantera support och förvaltning, bara för att nämna några exempel.
Ladda ner produktblad
Kontakta oss så berättar vi mer.