Gemensam kunskap.

I ett affärssystemprojekt finns ofta fler parter än systemleverantören. Ett lyckat projekt förutsätter att kunden, som mottagare av systemet, tar ansvar för sina leverabler till projektet. Det kan handla om data som ska migreras, specifikationer som ska godkännas eller leveranser som ska testas.

Vi har kompetens och erfarenhet att leverera uppgraderingar men vi kan även vid behov ta rollen som mottagare på kundens sida – och vågar påstå att vi genom träffsäker bedömning av projektets risker och svaga punkter kan minimera risken för försening och budgetöverdrag.

I ett uppgraderingsprojekt ska naturligtvis kundens upparbetade kompetens kring systemet utnyttjas maximalt. Dock är affärssystemprojekt komplexa och ställer höga krav på att kunna prioritera och planera för en robust tidplan, hålla scope och hantera hastigt uppkomna ändringar i projektets förutsättningar. Vilket är exakt det Levilo kan tillföra.

Ett utrullningsprojekt, nationellt såväl som globalt, har alltid utmaningar. Allt från regulatoriska krav i olika länder till hur man skall hantera utbildning, support och förvaltning, bara för att nämna några exempel.

Välj en partner som har erfarenhet av just sådana utmaningar – ända sedan 2006.

Visste ni att IFS Cloud innehåller hundratals nya funktioner som minskar antalet anpassningarna med mer än 50% i genomsnitt? Vi hjälper er att utreda era befintliga anpassningar och visar på hur nya funktioner kan ersätta många av dem. Utöver det så ökar affärsvärdet av er investering i systemet genom lägre driftskostnader och ökad flexibilitet. Med en uppgradering till IFS Applications 10 får ni:

  • En modernare och mer flexibel version
  • Lägre driftkostnader
  • Ökad säkerhet
  • Bättre stöd för nya lagar och regler
  • Valmöjligheter mellan molntjänst eller egen drift
  • Bättre stöd för konsolidering
  • Bättre stöd för mobilitet
  • …och mycket mera

Boka in ett möte med oss idag! 

Kontakta oss så berättar vi mer.