Tjänster
Levilo har sedan starten 2006 varit specialiserade på IFS Applications™, och erbjuder seniora applikationskonsulter, utvecklare, projektledare samt förvaltning och support inom hela IFS Applications™ produktsfär (Finans, HR, dokumenthantering, distribution, inköp, lager, kundorder, underhåll, tillverkning, projekt, solution manager och integrationer).
Livscykel och ERP-strategi
Levilo är ett svenskt företag som hjälper företag att effektivisera sina affärsprocesser och få ut maximalt av IFS Applications™.
Avkastningen av en systeminvestering sträcker sig över många år, vilket ställer höga krav på hållbarheten i beslutsprocessen. Det kräver att man som organisation bland annat funderar på följande frågeställningar: Hur skall kompetensförsörjningen kring systemet hanteras? Hur förankras systemet som en del av företagsledningens strategi? När och varför skall man uppgradera? Hur mycket skall man tillåta sig att ändra i standardsystemet och vad innebär de besluten över tid?
Kontakta oss om du har behov av att diskutera strategifrågor som hur man bäst rullar ut ett koncerngemensamt ERP-system eller hur en förvaltningsorganisation etableras på bästa sätt.
IFS-konsulter med team spirit
Certifierade konsulttjänster inom IFS Applications™
Specialistkompetens inom Infrastructure, Field Service, Life Science, Supply Chain, Finance och HR.
För att kunna använda IFS Applications™ till fullo behövs rätt kompetens. Som IFS-partner är samtliga Levilos applikationskonsulter certifierade. Våra konsulter har även verksamhetsbakgrund och erfarenhet från en rad olika branscher, och vår utbildningsplan säkerställer att vi alltid är uppdaterade med de senaste versionerna av IFS Applications™.

Varje dag året om möter vi utmaningar i användandet av IFS Applications™, och våra konsulter hjälper gärna till i såväl små som stora projekt.

För maximal kundnytta, lägre risk och ökad flexibilitet arbetar vi ofta i team snarare än ensamma. Vi anser helt enkelt att detta ger oss en fördel när vi tillsammans med er som kund identifierar era behov och hittar den optimala lösningen.
Projekthantering för nytt affärssystem eller uppgradering av befintligt
Levilo levererar trygga projekt
I ett affärssystemprojekt finns ofta fler parter än systemleverantören. Ett lyckat projekt förutsätter att kunden, som mottagare av systemet, tar ansvar för sina leverabler till projektet. Det kan handla om data som ska migreras, specifikationer som ska godkännas eller leveranser som ska testas. Vi har kompetens och erfarenhet att vid behov ta rollen som mottagare – och vågar påstå att vi genom träffsäker bedömning av projektets risker och svaga punkter kan minimera risken för försening och budgetöverdrag.

I ett uppgraderingsprojekt ska naturligtvis kundens upparbetade kompetens kring systemet utnyttjas maximalt.

Dock är affärssystemprojekt komplexa och ställer höga krav på att kunna prioritera och planera för en robust tidplan, hålla scope och hantera hastigt uppkomna ändringar i projektets förutsättningar. Vilket är exakt det Levilo kan tillföra.

Ett utrullningsprojekt, nationellt såväl som globalt, har alltid utmaningar. Allt från regulatoriska krav i olika länder till hur man skall hantera support och förvaltning, bara för att nämna några exempel.

Förvaltning och support
Kostnadseffektiv förvaltning
Din affär i fokus
Support i världsklass
Levilo erbjuder en aktiv förvaltning och dedikerad support, där ni möter certifierade och kunniga medarbetare vid första kontakten. Vår support är alltid insatt i er affärsmodell och systemuppsättning för att ge er en mer effektiv och kvalitativ support. Fördelarna är många. Du som kund kan fokusera på det du är bra på, din egen affär. Dessutom får du snabbt på plats en effektiv och kompetent
förvaltningsorganisation som stöttar din organisation. Du slipper bekymret att hålla kompetens inom vissa specialistområden och du slipper bekymret med bemanning under semestrar. Vår servicedesk har uppdrag från flera företag, som valt en mer kostnadseffektiv väg för sin förvaltning och support av deras olika versioner av IFS Applications™.
Ladda ner produktblad
Kontakta oss så berättar vi mer.