Serviceföretag är i allmänhet överens om att den mobila verksamheten för länge sedan har nått en mognad. Långt innan de smarta enheterna, så har vanliga verktyg gjort mobil service delivery till en standard. Men det är viktigt att de tar sig tid för att få rätt mobilitet. Gör de inte det så riskerar de förstöra sina egna serviceambitioner.

Speciellt för tillverkande företag finns det huvudsakligen två saker som gör synen på mobila lösningar speciell.  Det första gäller företag som arbetar med servitization[i] och ”tjänstefierar” sina erbjudanden. För dem är kanske mobiltjänsten inte alls mogen. Faktum är att användningen av mobila enheter för alla olika affärsprocesser kan vara något som de inte alls tänkt på. Det andra som står på spel är det gigantiska omfånget av vad tillverkarna kan betjäna. Ett företag som betjänar mat- och dryckesutrustning har olika fysiska krav än ett som arbetar med värme och ventilations-utrustning. Så låt oss beskriva några av de viktigaste sakerna ni bör tänka på.

Gränssnitt
Vi har nog sagt detta tidigare, men alla typer av mobila enheter som används för serviceaktiviteter måste ha full 1: 1-paritet med dess motsvarighet på dataskärmen. Detta är särskilt viktigt för företag som satsar på servitization. Om servicechefen har tillgång till exempelvis till lagersystem som når utanför serviceavdelningarna är det viktigt att se till att de på en arbetsplats får tillgång till all information i realtid. Att inte ha den informationen ökar antingen tiden från beställning till faktura, när tekniken går tillbaka till en dator, eller så skapar det olika information mellan de olika systemen. Den bästa servicemjukvaran kommer att kunna garantera 1:1-paritet mellan systemen, och det är oerhört viktigt.

Access till instruktioner och kompetens
De mobila enheterna har i många fall redan slukat några av våra samlingar, vare sig det gäller vår CD-samling, filmer eller böcker. De borde uppenbarligen kunna göra detsamma för referensmaterial som tekniker ofta behöver få tillgång till. Mobiliteten erbjuder också en möjlighet att närma sig och få tillgång till instruktioner och kompetens på sätt som utnyttjar formfaktorn till fullo. I bästa fall kan detta betyda att man möjliggör saker som universella sökningar. Framåtblickande företag använder kameror och andra mobilspecifika finesser för att förbättra upplevelsen genom fjärrhjälp, AR-drivna steg-för-steg-instruktioner och andra liknande verktyg.

Kroppsburen elektronik
Var försiktig med smarta klockor och s k kroppsburen elektronik. Betyder det att ni inte ska använda sådant? Nej det menar vi inte. Men de är ofta relativt stora och tar plats. Om en tekniker bara ska använda dem någon gång i veckan, vad är då värdet? Med vilken teknik som helst, oavsett om det är hårdvara, programvara eller teknik kopplad till kroppen förtjänas att testas korrekt för användbarhet och avkastning. För industriella tillverkare kan bärbara produkter (särskilt när de är ihopkopplade med andra system vara en ovärderlig tillgång. För andra typer av tillverkare kan nackdelarna överstiga fördelarna (och kanske bara med en liten marginal!). Vi älskar bra kroppsburen elektronik, men om den inte används på rätt sätt, är det svårt att rekommendera den.

Slutsatsen är följande: grip inte efter varje glänsande föremål som du ser framför dig om du inte kan se att den kan göra positiva saker för ditt företag.


[1] “Servitization” innebär att tillverkare inte bara säljer utrustning direkt. De erbjuder i stället alternativa, mer sofistikerade tjänstebaserade alternativ som kan levereras “just-in-time” tillsammans med underhålls- och servicepaket som gör att utrustningen körs på optimala nivåer och stöds av det senaste inom digital informationsåterkoppling. Slutanvändarkunden får den service de vill ha, och de kan använda utrustningen på en effektiv nivå precis när de behöver den, samtidigt som de slipper de många skyldigheter och kostnader som är förknippade med eget ägande.